Vergi Yargısı Danışmanlığı

Vergi Yargısı Danışmanlığı

Yükümlülerle vergi idaresi arasında gerek idari süreçlerde, gerekse vergi inceleme süreciyle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla (düzeltme, uzlaşma, pişmanlık vb) sonuçlandırılması her zaman mümkün olmayabilmektedir.
Belirtilen uyuşmazlıklarda ve idari mekanizmalardan sonuç alınamayan durumlarda yargısal çözüm yolları devreye girmektedir.
Söz konusu anlaşmazlıkların çözümü konusunda vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde yapılacak başvurular ve yargı sürecinin titizlikle takibi, danışmanlık boyutuyla ciddi bir uzmanlık birikimini gerektirdiği gibi, her türlü mali yükümlülüğün tarh, tahakkuk ve tahsili aşamalarında idarenin hukuka uygun hareket etmesi, hakkaniyetin sağlanması için gereklidir.

Bu çerçevede belirtilen hizmetlerin tamamı, danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında verilmektedir.

Başa dön