Nevi Değiştirme Ve Bölünme Danışmanlığı

Nevi Değiştirme ve Bölünme Danışmanlığı

Dünyada ve ülkemizde birçok şirket farklı strateji ve amaçlarla (güçlenme, ayakta kalma, değer yaratma vb) devir, birleşme, nev’i değiştirme, bölünme ve hisse değişimi gibi müesseseleri etkin olarak kullanmaktadır.
Belirtilen strateji ve amaçlara yönelik söz konusu araçların ve bu araçlarla ilgili teşvik ve korumaların analizi ve uygulamasıyla ilgili danışmanlık süreci sadece vergi düzenlemelerine değil, ticaret kanunu ve ilgili düzenlemelere hakimiyet yanında, deneyim ve uygulama becerisini de gerektirmektedir.

Bu çerçevedeki hizmetlerin tamamı, danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında yürütülmektedir.

Başa dön