İç Kontrol ve İç Denetim

İç Kontrol ve İç Denetim

Şirket Hedefleri
Hedeflere Ulaşırken Bekleyen Riskler
Risklerin Yönetilmesi İçin İç Kontrol
Sistemin Etkin ve Verimliği İçin İç Denetim
Artan rekabet ve büyüme ortamında, operasyonların etkinliği, varlıklarının korunması, mali tablolarının doğruluğu ve yasalara uyumun makul seviyede teminat altına alınması için işletmenize uygun sistem ve modeller oluşturularak bilinçli bir şekilde risk almasını sağlıyoruz.
Birlikte oluşturacağımız iç kontrol ve risk yönetim sistemleri ile işletmelerin bugün ve gelecekte yaratacakları değerleri korumak ve sürdürülebilir hızlı büyümeyi güvence altına almak konusunda destek oluyoruz.

Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri

Firmanın kurum ve birimler bazında hedeflerine ulaşabilmesi için taraflarca belirlenecek alanlara ilişkin riskin;
 • ölçülmesi,
 • yönetimi
 • kontrolünü sağlamak
amaçlı danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İç Denetim Departmanları İçin Stratejik Danışmanlık

Şirket İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilecek iç denetim faaliyetinin etkinliği ve verimliliğinin geliştirilmesine yönelik yönlendirici danışmanlık ve destek hizmetini kapsamaktadır.
 • “İç Denetim Yönetmeliği” ve “Denetçi Çalışma Usul ve Esasları”nin hazırlanması,
 • “Risk Esaslı İç Denetim Planı”nın İç Denetim ekibi ile birlikte belirlenen denetim çerçevesi fonksiyonları kapsamında makro bazda oluşturulması,
 • İç Denetim “Çalışma Kağıdı Formatı” ve “Denetim Programı” geliştirilmesi
 • İç Denetim faaliyetleri ve sonuçlarının elektronik ortamda takip edileceği “Dosyalama Sistemi”nin oluşturulması,
 • İç Denetim faaliyet sonuçlarını içerecek “Raporlama Formatı”nın ( Yönetici Özeti ve Detaylı Denetim Raporlama) hazırlanmasına destek olunması,
 • İç Denetim faaliyetinin yönlendirilmesi, gözetilmesi, değerlendirilmesi ve iyi uygulamaların aktarılması,
 • Uluslararası mesleki gelişimin paylaşımı ve eğitimler

İç Denetim Hizmetleri

 • İç Denetim Departmanının Kurulması
 • İç Denetim Departmanı olmayan ve kurmayı düşünen firmalarda aşağıdaki hizmetler verilmekte ve departmanın karşılıklı anlaşma kapsamında devamlılığı sağlanmaktadır.
 • İç Denetim departmanı personel seçme ve yerleştirme sürecini yönetmek,
 • İç Denetim Biriminin ve prosedürlerinin oluşturulması,
 • Risk esaslı iç denetim planının oluşturulması,
 • İç denetim uygulama metodolojilerinin uygulanması,
 • İç denetim süreci ve raporlama tekniklerinin değerlendirilmesi,
 • Mesleki gelişmeler ile ilgili sürekli bilgilendirme.

Özel Denetimler

Taraflarca belirlenecek alanlara ilişkin hile, yolsuzluk ve suiistimal denetimlerini kapsamaktadır.

Eğitimler

İç kontrol ve iç denetim saha uygulamalarına yönelik -en iyi uygulamalar esas alınarak- firmalara eğitimler verilmektedir.

Başa dön