Hakkımızda

Aresa Denetim Hakkında

ARESA, Maliye Bakanlığı eski Hesap Uzmanları’ndan oluşan yeminli mali müşavirler ve alanlarında deneyimli yönetici profesyoneller tarafından kurulmuş; yeminli mali müşavirlik, denetim, yeniden yapılandırma ve kurumsal hizmetler sunan yönetim şirketidir.

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların,

  • Vergi yasaları ile tam uyumunu, kayıtlı işlemlerinin doğruluğunu, güvenilirliğini ve güncelliğini,
  • Dünya’da ortaya çıkan fırsatlar ve risk ortamında iş stratejilerine odaklanmasını ve uygulamaya geçirilmesini,
  • Artan rekabet ve büyüme ortamında, operasyonlarının etkinliği, varlıklarının korunması, mali tablolarının doğruluğu ve yasalara uyumunun makul seviyede teminat altına alınması için uygun sistem ve modeller oluşturularak bilinçli bir şekilde risk almalarını,
  • Ortaya çıkan risklerin yönetilmesini ve çözülmesini,
  • Makul bir güvence ortamında değer yaratmalarını, sağlayarak uzun vadeli, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine destek olmak amacındadır.

Ortaklarımız

Güventürk KALASLIOĞLU

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak 1987 yılında iş hayatına başlayan Güventürk KALASLIOĞLU, daha sonra Kerevitaş Gıda San. ve Ticaret A.Ş. Mali İşler Koordinatörü olarak görev almış, Merzeci Holding A.Ş.’yi kurmuş ve Merzeci Holding A.Ş.’nin mali işler koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.

1997 -2007 yılları arasında  Uzel Holding A.Ş. ve Bağlı Şirketlerin vergi ve denetimi konularında Yönetim Kuruluna bağlı Denetim Direktörlüğü, Uzel Makine Sanayi A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Uzel Holding Mali İşler Başkan Yardımcılığı. Uzel Corporation NV Kurumsal Uyum Başkan Yardımcılığı ve Uzel Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Döktaş Dökümcülük Sanayi A.Ş Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Sim Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’de YMM ortak olarak görev almıştır. Finansal Yeniden Yapılandırma şirketi olan Söz Danışmanlık Ltd. Şti.’de çözüm ortağıdır.

1990 yılında Hesap Uzmanlığı görevi sırasında üst düzey vergi incelemeleri ve vergi konularında çeşitli araştırmalarda bulunmuştur.

2003-2006 yılları arasında Bilgi Üniversitesinde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak Bütçe Mali Kontrol ve Vergi Hukuku dersleri vermiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunu olan Güventürk KALASLIOĞLU, Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve Bağımsız Denetçi unvan ve yetkilerine sahiptir.

Tuncay KAPUSUZOĞLU

Bağımsız Denetçi1987 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak iş yaşamına başladı. 1990 yılında Baş Hesap Uzmanı oldu. 2016 yılında Vergi Başmüfettişi olarak Maliye Bakanlığı’ndan ayrıldı. 1996-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı bursuyla yüksek lisans yapmak amacıyla ABD’de bulunmuştur. 2001-2003 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2000-2011 yılları arasında farklı zamanlarda Hesap Uzmanları Kurulu Giriş Sınavı Komisyon Üyeliği, Hesap Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Komisyon Üyeliği ve Danışma Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2001-2006 yılları arasında Vergi Konseyi bünyesinde çalışmalarda bulunmuş; bu süreçte Avrupa Birliği ve Türk Vergi Sistemi, Denetim Standartları ve Vergi İncelemesine Yönelik Denetim Kılavuzu, Kurumlar Vergisi Kanunu Yazımı projelerine aktif olarak katılmıştır. Uluslararası vergilendirme konusunda çalışmalarda bulunmuş, özellikle “transfer fiyatlandırması” konusunda çok sayıda yazı, sunum hazırlamış ve 2003 yılında bu konuda kapsamlı bir kitap yazmıştır. Ülkemizde Transfer Fiyatlandırması mevzuatının oluşturulmasında önemli katkıları olmuştur.

2016 yılında Aresa ekibine katılan Tuncay Kapusuzoğlu, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden lisans, 1997 yılında da ABD’de Southern New Hampshire Universitesi’nden (New Hampshire College) MBA derecesi almıştır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvan ve yetkilerine sahiptir.

Azmi DEMİRCİ

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak 1987 yılında iş hayatına başlayan Azmi DEMİRCİ, Baş Hesap Uzmanı unvanıyla yürüttüğü kamusal denetim çalışmalarından sonra Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev almış, daha sonra da Vergi Denetim Kurulu’nda (Büyük Mükellefler İnceleme Grubu’nda) Başmüfettiş olarak çalışmak suretiyle, 26 yıl kamuda hizmet vermiştir.

1996 yılında Maliye Bakanlığı tarafından gönderildiği ABD’de 1 yıl süreyle “Dünya Vergi Yargı Sistemleri” konusunda çalışmalar yapmıştır. Yaklaşım, Vergi Dünyası ve Lebib Yalkın dergilerinde yayınlanmış 60’ın üzerinde mesleki makalesi ve Maliye Hesap Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi” konulu kitap çalışması ile “Dünya Yargı Sistemleri” ve “Verginin Yansıması; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV’de Yansıma” konularında etütleri mevcuttur.

2004-2005 döneminde Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Dernek Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Azmi DEMİRCİ, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden; 2016 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Yeminli mali müşavir ve Bağımsız Denetçi unvan ve yetkilerine sahiptir.

Ali YEŞİL

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak 1983 yılında iş hayatına başlayan Ali YEŞİL, daha sonra 1987-1993 yılları arasında Hürriyet Holding Teftiş Kurulunda ve Hür Holding A.Ş. Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

1993 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet vermektedir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunu olan Ali YEŞİL Yeminli  Mali Müşavir (YMM) ve Bağımsız Denetçi unvan ve yetkilerine sahiptir.

Stratejik Danışmanlarımız

Erol Toksöz, 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat/Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur.

1961 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş olarak iş hayatına başlamıştır.
1969 yılına kadar bu görevini sürdüren Erol Toksöz, daha sonra Ziraat Bankası Karaköy Şubesi’nde Müdür Yardımcısı ve II. Müdür olarak görev yapmıştır.

1973 yılında Ziraat Bankası’ndaki görevinden ayrılmış ve sonrasında sırasıyla 1973-1975 yıllarında İstanbul Bankası Genel Müdürlüğü; 1975-1979 yıllarında özel sektörde (denizcilik, toprak, otomotiv) yöneticilik ve danışmanlık; 1979-1982 yıllarında Anadolu Bankası Genel Müdürlüğü; 1982-1984 yıllarında İmar Bankası Genel Müdürlüğü yapmıştır. 1984 yılında Barış Danışmanlık Ltd. Şti.’ni kurmuş ve 1995 yılına kadar borç ödeme sorunu olan şirketlerde finansal iyileştirme, yeniden yapılandırma, yurt dışından kredi temini konularında danışmanlık yapmıştır. 1995 yılında Söz Danışmanlık Ltd. Şti.’ni kurmuştur. Halen danışmanlık faaliyetini devam ettirmektedir.

1995 sonrasında Taksim Menkul Kıymetler AŞ, Euro Faktöring AŞ ve Euro Credit Bank AŞ’nin kurucu ortaklığını ve yöneticiliğini yapmıştır. Bu çerçevede özellikle İstanbul Yaklaşımı, iflas erteleme ve finansal yapılandırma çalışmaları yapmıştır. Banka Genel Müdürlüğü sırasında Türkiye’ye ilk kez kredi kartını getirmiş, ilk kez yurt dışında temsilcilik açmış, ilk kez mevduat sertifikası uygulamasını gerçekleştirmiştir. İngilizce bilen Erol Toksöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Haluk GÜRSOY

Haluk Gürsoy yaklaşık 35 yıldır emtia piyasasında lider konumda faaliyette bulunmaktadır. Kömür ithalatı, ihracat swapı (üre), kompoze gübre ihracatı, bitumen, yüksek fırın koku, blister bakır, bakır tel, kabul kredisinde ertelenmiş borç, gübre, amonyak ve tütün barter işlemleri, petrol koku ithali, petrol ürünlerinin Irak’tan Türkiye yoluyla Avrupa’ya aktarımı yaptığı önemli çalışmalarındandır. A. Haluk Gürsoy, ayrıca rafinerilere yapılan anahtar teslimi tesis ve donanım işlerinde (Kırıkkale, Aliağa Rafinerileri, Petkim Etilen ve PE/PP tesisleri) tedarikçilik; rafinerilere, boru hatlarına, petrol aramalarına boru ve tüp tedariki gibi büyük ölçekli işlerde görev almıştır.

A. Haluk Gürsoy ve ENAGRO AŞ, ayrıca Türkiye’de 30’un üzerinde maden ve imtiyaza sahiptir. A. Haluk Gürsoy, farklı zamanlarda Transammonia Group/USA, Marc Rich Co. AG/Switzerland, Vitol Energy, New Coal AG Switzerland, Oxbow Carbon and Minerals/USA, Gunvor International BV’nin temsilciliğini yapmıştır.A. Haluk Gürsoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olup ayrıca MBA derecesine sahiptir.

A. Haluk Gürsoy, Polis Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi’dir. A. Haluk Gürsoy, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Fazıl Rıfat SÖNMEZ

Fazıl Rıfat Sönmez, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bilimleri Bölümünden mezun olmuştur.

1993 yılında 4U şirketinde iş hayatına başlamıştır. 1997 yılına kadar bu görevini sürdüren Fazıl Rıfat Sönmez, daha sonra Uzal Holding’te Kurumsal Strategi üzerine görev yapmıştır.

1999 yılında Uzal Holding’teki görevinden ayrılarak Booz, Allen & Hamilton şirketinde göreve başlamıştır. Bain & Company, Telsim – Oxygen Technologies, Telenity, Banksoft gibi şirketlerde görev aldıktan sonra en son Şeker Finans A.Ş.’nde görevine devam etmiştir.

İyi derecede ingilizce ve fransızca bilmektedir.

Danışmanlarımız

Hasan Bahri EKİCİ

Kordsa A.Ş., Kromsan Kimya Sanayii A.Ş., Loytaş Turizm Yatırım A.Ş., Beksa Çelik San. A.Ş. de çeşitli alanlarda görevler alan  Hasan Bahri EKİCİ, 1997-2002 yılları arasında Uzel Holding  ‘de CFO, Penguen Gıda A.Ş. de 2003-2006 yılları arasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2006-2011 yılları arasında Brisa A.Ş.’de İcra Heyeti Üyesi olarak görev almıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  ve Strasbourg Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

Fahrettin GÖKŞİN

Otomotiv sektöründe (CMS  Perakende Direktörü, Erkunt Traktör A.S. Gn. Md. Yrd.) çeşitli kademelerde görevler üstlenmiş olan Fahrettin GÖKŞİN, Turquality Group’da bilgi işlem, tedarik zinciri ve insan kaynakları konusunda stratejik planlama ve üst yönetim danışmanlığı, Cure RE ‘de markalı lüks konut sistemi yaygınlaştırma, proje satış yönetimi, proje ikinci el satış yönetimi konularında danışmanlık vermektedir. Ayrıca, Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Orta  Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Banu M. IŞIK

İş hayatına 1990 yılında Koçbank’da başlayan Banu M. IŞIK, MNG Holding  A.Ş. Bankacılık İşlemleri Koordinatörü, Günsayıl İnşaat A.Ş. Finans Müdürü olarak görev almıştır. 2003-2007 yılları arasında METİŞ HOLDİNG A.Ş. de sırasıyla, Finans ve Bankacılık İşlemleri Koordinatörü, Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Orta  Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olup, BAŞKENT Üniversitesi Sosyal Bilimler Akademisi, Muhasebe ve Finans dalında Yüksek Lisans sahibidir.

Aresa Ekibi

Erdem Atik

Sinem Sesalan Kızıl

Aleyna Akıncı

Bekir Şahin

Başa dön