Vergi İncelemesi Ve Uzlaşma Danışmanlığı

Vergi İncelemesi Ve Uzlaşma Danışmanlığı

Genel itibariyle beyan esasına dayanan vergi sistemimizde, yükümlü beyanlarının doğruluğunun araştırılması, tespiti ve sağlanmasına yönelik olarak, vergi incelemesi yapmaya yetkili kamu denetim elemanları tarafından yürütülen vergi incelemeleri sırasında ve/veya belirtilen incelemeler sonucunda Vergi İdaresi’nce salınacak her türlü vergiler ve cezalar sebebiyle oluşacak uyuşmazlıkların yasal olarak belirlenmiş idari süreçlerde (tarhiyat öncesi uzlaşma, tarhiyat sonrası uzlaşma gibi) sonuçlandırılması ve bu konuda ihtiyaç duyulacak diğer desteklerin (temsil dahil) verilmesi, bu hizmetlerimizin çerçevesini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda;

İnceleme öncesi gözden geçirme ve hazırlık çalışmalarına destek,Vergi incelemeleri ve tutanak düzenlenmesi aşamasında temsil ve/veya danışmanlık,İnceleme sürecinde idari ve hukuki emsal karar ve görüşlerin sağlanması ve sunulması,Vergi ve ceza ihbarnamelerinin değerlendirilmesi; vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplamalarının kontrolü,Düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili olarak, rapor değerlendirme komisyonları nezdinde dinlenme taleplerinde bulunarak, açıklama ve itirazların sunulması,Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Başa dön