Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı

Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı

Uluslararası alanda, farklı ülkelerde faaliyetleri bulunan çok uluslu işletmelerin elde ettikleri gelirin nerede ve nasıl vergilendirileceği hususu küresel dünyada önemli sorunlarındandır.
Bu çerçevede, devletlerin iki taraflı ya da çok taraflı olarak, genellikle de gelir, servet ve veraset ve intikal vergilerini konu alan uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından yararlanmak suretiyle, karşılıklı olarak vergilendirme yetkilerini sınırlandırıp, bir yükümlülüğün kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde vergi yasalarında değişiklik yaparak uluslararası çifte vergilendirmeyi engellemeye ve bertaraf etmeye dönük çalışmalar sonucunda imzalanan vergi anlaşmaları, günümüzde vergilendirme yetkisi ve dolayısıyla tabi olunan vergi sisteminin belirlenmesi bakımından önem arz etmekte ve uzmanlık gerektirmektedir.

Belirtilen vergi anlaşmaları danışmanlığımız, uzmanlığımıza ve deneyimimize dayanan hizmetlerimiz kapsamında yürütülmektedir.

Başa dön